קטגוריות
כתיבת ספר תורה

כמה עולה להכניס ספר תורה? מחיר ספר תורה

כמה אמור לעלות ספר תורה מהודר לכל הדעות ? כמה עולה להכניס ספר תורה?

הזמנת ס"ת ממש לא הזמנה רגילה, אכן הרבה לקוחות מעוניינים לרכוש ס"ת ובכלל לא חסרות לכך סיבות למטרה זו:
כתיבת ס"ת למטרת עילוי נשמת בן משפחה קרוב ,
להצלחה בכל מיני תחומים חשובים, כמו רפואה וכן למטרה החשובה של שבח והודיה להשם, להודות על כל הטוב שמעניק לנו וגם על עוד ניסים שיעשה עימנו בהמשך.
יש ס"ת רגילים אשר עונים על כל הפרטים והדיקדוקים של הלכות כתיבת ס"ת וקיימים ספרים
מהודרים יותר.

כמה עולה להכניס ספר תורה

מה ההבדל בין ספר תורה סטנדרטי לעומת ספר תורה מהודר לכל הדעות?

ס"ת הינו ספר שנכתב רק באמצעות אנשי מקצוע שיש להם תעודת סופר שנמצאת בתוקף.
וגם ספר התורה תוייג ונכתב על גבי יריעות קלף מיוחד אשר נבחרו בזהירות עצומה.
הספר עבר תיוג כיאה וכיהות וכן נבדק בהגהה ידנית באמצעות מגיה מוסמך בנוסף 2 הגהות באמצעות תוכנה ממוחשבת
הדבר שמייחד את אותו ס"ת מהודר וכשר זה הוא סגנון הכתב שהינו בהרבה יותר מהוקצע, יפה ומרשים.

כמה עולה להכניס ספר תורה? מה העלות ס"ת מהודר וכשר?

בכתיבת ספר תורה כמו בכל עבודות סת"ם, קיימות דרגות כתיבה כאלה ואחרות שהינן מהוות השפעה ניכרת אודות עלות הס"ת, זה בעצם תלוי באיכות ההידור של הספר.
ישנו ספר שהוא כשר מלכתחילה, קיימים ס"ת עם כתיבת סת"ם מהודרת יותר וכמו כן יש ספרים עם כתיבה למהדרין מן המהדרין.

המחיר של הספר נע בטווח של שמונים למאה שלושים אלף שקלים חדשים וספר תורה בנוסח אשכנזי מחירו נע בין 200-90 אלף שקלים וזה כאשר ההפרש בעלות הינו נובע מטיב הכתב, גודלו והוותק והנסיון של אותו סופר.
הספר האשכנזי למכירה הינו מגיע אומנותי, הוא נכתב בקצב איטי, ומשום כך מחירו יותר יקרה לעומת ס"ת ספרדי עם אותה איכות.
לגובה הס"ת קיימת גם השפעה גדולה בנושא העלות, ספר תורה עם גודל מצוי הינו נחשב לספר בגובה של 45 עד חמישים ושש ס"מ.
ספר תורה קטן מחיר בעלות גבוהה הרבה יותר שהינו עובר מגיע בגובה קטן גובה של בין עשרים – ארבעים ס"מ, וכיוון שכתיבה של ס"ת בגודל קטן ומהודר מחייבת קושי רב יותר לפיכך מחירו הינה בין מאה למאה חמישים.

 

גאון עוזנו תורה וחכמה מרן החיד״א זצ״ל

פעם באו ושאלו את גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל: חז״ל אומרים, כי המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו, ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, ולפיכך נמשלה למים שמניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך – מה הסבר לתופעה זו, מדוע אין התורה יכולה להיות נחלתו של המתגאה?

ענה ואמר: אקדים לכם דבר אגדה. במדרש מובא שאדם אחד פגש באליהו הנביא. הלכו יחדיו ועברו ליד נבלה מעלה צחנה. הניח הלה ידו על חוסמו, ואליהו הנביא לא התפעל מהבואש. פסע ובא לקראתם מעדנות אדם יהיר וגאה – ומיד כיסה אליהו הנביא בידו את חוסמו, לא יכול היה לעמוד במחיצתו. למדנו מכאן, שמבחינה רוחנית מהווה הגאווה צחנה איומה, המדיפה בואש מבהיל יותר מצחנת הנבלה.

מעתה, אמר להם מרן החיד״א, הרי הלכה פסוקה היא שאסור ללמוד תורה במבואות המסונפים, ואסור שם אפילו להרהר בדברי קדושה. הרי שהתורה צריכה מקום נקי וסהור. ואם המתגאה גרוע הוא מצחנת הנבלה, פשיסא שחכמתו מסתלקת ממנו, כי אין התורה יכולה לשהות במחיצתו…התפעלו השומעים מהתשובה המחוכמת. המשיך מרן החיד"א ואמר: דבר זה רמוז בתחילת פרשת צו. "זאת תורת העולה, היא העולה". אם יש באדם תורה, ורוחו "עולה" ומתגאה, אזי "היא", גם התורה – "העולה", עולה היא מעליו, ומותירה אותו בחברת הגאווה בלבד… (מעיין השבוע).

 

ספר תורה – עלות הכנסת ספר תורה

 

אם אש עבודת ה׳ יוקדת באדם, עליו להזהר שתהיה יוקדת ״בו״ – בתוכו פנימה, ולא כלפי חוץ באופן שתפגע באחרים. וכדוגמא לכך מביאים את מה שסיפרו חז״ל בגמרא (סוכה כח) על תלמידו של הלל הזקן, יונתן בן עוזיאל, שבשעה שישב ועסק בתורה, כל עוף שפרח מעליו מיד נשרף. ונשאלת השאלה: אם כך גדולתו של התלמיד, במה התבטאה גדולתו של הרב !הלל הזקן]י אלא, אומר השפת אמת, גדולתו של הרב באה לידי ביטוי בכך שעוף הפורח מעליו לא נשרף כלל, שכן האש הייתה יוקדת בקרבו פנימה, ומבחוץ לא היה הדבר ניכר… (עפ״י מש״ת)

הלכות ספר תורה אתר ישיבה
הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ״ל הוכיח (בספרו זהב שבא – פרשת תרומה) שאף דברים גדולים ונשגבים, אם הם נעשים על חשבון פגיעה בזולת אין זה דרך התורה. שכן מצינו לחז"ל בילקוט פרשת תרומה שאמרו, שהקב״ה ציוה למשה רבינו לפייס את בני ישראל על החסרון כיס שגרם להם בתרומת המשכן.
ולכאורה הדברים טעונים ביאור: וכי כלפי חשיבות הדבר הנשגב הזה של הקמת המשכן יש חשיבות לחסרון כיס שכל כך דאג הקב״ה לפייסם על כך? אלא ודאי הביאור בזה הוא שאפילו שמתעסקים בדברים הגדולים והרמים ביותר, אם זה על חשבון פגיעה באחד מישראל אין זה בנין של דרך התורה. עכ״ד.
ועל כן צריך להזהר גם בחומרות שמחמיר אדם על עצמו | שלא יהיו על חשבון הזולת ולא על חשבון וצריך לנהוג בעניו זה בחכמה. וכידוע בשם שמרגלא בפומיה: "העולם אומר שצריך להיות וירא שמים וחכם"…

כמה עולה הכנסת ספר תורה מחיר