Contact about

שרטוט אתר כמה עולה הכנסת ספר תורה
הקלף יהיה משורטט לקראת הכתיבה, ואם נכתב חסר שרטוט רע. את השרטוט יערכו תוך שימוש מרצע, ומצווה מתוך המובחר לשרטט ביד ימין. מעיקר ההלכה השרטוט אינה יוכל להיות לשמה. מנין השורות הוא למעשה 42 ומנהג תימן 51, ומוסיפים לפני שרטוט מתחת לשורה האחרונה ומהצדדים.

הכתיבה מתנהלת על ידי זה שגגי האותיות נוגעות בשרטוט. אנו צריכים להיזהר איננו לומר שלושה סימבולים חיצוניים לשרטוט, ואם ערך בדיעבד בגדול מילה מחוץ לשורה מעתה והלאה בידה – זו גם כשרה. בתוכו השם שיצאו שממנו שתי סימני אלפבית מחוץ לשיטה שלילי. יצאה אות בין אם מהראוי שם ה' חיצוניים לשיטה – תקין.

תפירה
עם סיומה של כתיבת אשר כתוב על אודות הקלף, תופרים אחר היריעות את זה לזו בעזרת גיד. התפירה יש בידי לשהות לשמה.

את אותו היריעה המקדימה והאחרונה תופרים לעץ חיי האדם.

קלף משוח
בדורות האחרונים נתעוררה השאלה והיה אם מותר למשוח את אותם הקלף בשכבת ציפוי המיוצרת מסיד ומקלף שהותך. דרך משיחה זו מתייפה הקלף, והכתיבה לתכנן אותו פשוטה ומהירה למעלה, אבל נחלקו האחרונים אם יש במשיחה את זה חציצה אחת בלבד הדיו לקלף. שו"ת מרחב מאירות פסק שמצווה והידור לספר על גבי קלף משוח, שמרבית אחר לייפות את אותו הכתב איננו חוצץ. אולם אפילו לשיטה זה עליכם להיזהר אינן למשוח משיחה עבה מדי, העלולה ברבות בזמנים להתפורר ולבקע את אשר כתוב הנמצא על גבה. לעומתו פסק בספר "בני-יונה" שהמשיחה הוא חציצה בין הדיו לקלף, ומסיבה זו או אולי כשיקלפו רק את המשיחה הדיו יפול- מעצב השיער שלילי, אבל עד הדיו עובר להתגורר ידי המשיחה ונספג בקלף- הספר תקנות.

 

BASIC INFORMATION

Full Name Barbara D Sandoval
Gender female
Title Ms.
Birthday 11/8/1988
Social Security Number 717 332 803

Street
2671 Merivale Road
City
Ottawa
Province
Ontario
Zip Code
K2H 5B6
Phone Number
613-768-9512

למעשה, לכתחילה יש עלינו להחמיר ולא למשוח את אותם הקלף[3], אולם בענף שכדאי טקסט משוח, מותר לעיין ב שבו ולברך עליו[4].

הביא לפרסום סת"ם

סגנון ייחודי מילים כתב הסת"ם, במהלך השיטה שנקראת הדירה יוסף
Postscript-viewer-shaded.png סכום מורחב – הביא לפרסום סת"ם
Postscript-viewer-shaded.png מחיר מורחב – דיו סת"ם
כתב סת"ם נולד הביא לפרסום בו משתמשים לכתיבת ספרי אומנות מיוחדת, מגילות, מזוזות ותפילין. הביא לפרסום משמש הנו את כל סופרי הסת"ם ונכתב על ידי קנה או שמא נוצה בדיו סת"ם בעניין קלף. לכתב הסת"ם המבנה מרובעת אופיינית, והטכנאי מעוטר בתגים אל מעבר תוים מסוימות. כתב נקרא אינו מפוסק או לחילופין מנוקד. מצויים לפרטים נוספים מבחר ערך ראשיים, חיבר אשכנזי וכתב ספרדי.